Staatsbosbeheer official partner

Er is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Staatsbosbeheer gericht op het gezamenlijk versterken van de natuur gebruik makend van het concept van Verte Natuurontwikkeling. Kansen alom, op een goede samenwerking!