Verte Natuurontwikkeling heeft een gezonde business case met inkomsten uit het verhuren van grond aan tiny house-bewoners. We koppelen woningbehoefte aan de realisatie van nieuwe natuur. We vragen daarvoor geen financiële bijdrage, maar vragen gemeentes wél gebruik te maken van haar wettelijke mogelijkheden om de tijdelijke bewoning toe te staan.

Hoe werkt het?

De woningzoekende doelgroep van Verte Natuurontwikkeling wil graag klein en duurzaam wonen in een ruime en groene omgeving. De behoefte aan deze manier van wonen is groot, maar er zijn nog geen geschikte locaties.
Beleid en regelgeving in Nederland is er namelijk op gericht om het landelijk gebied en de natuur in het bijzonder te beschermen tegen sluipende verstedelijking. Zinvol beleid waar wij met ons concept bij aansluiten.

Onze oplossing

Het doel van Verte Natuurontwikkeling is namelijk: nieuwe natuur ontwikkelen. Woongelegenheid creëren is slechts het middel. We versterken open groene ruimtes, maar creëren tegelijkertijd wel tijdelijke woongelegenheid voor maximaal 10 jaar. Dankzij deze tijdelijkheid is het juridisch gezien wél mogelijk om de doelgroep in hun behoeften te voorzien. En ons concept is zo ingericht dat we verzekeren dat tijdelijk ook echt tijdelijk is.

Geïnteresseerd of benieuwd hoe we dat voor elkaar krijgen?
Neem dan contact met ons op, we vertellen je graag meer.