Wil je meer opbrengsten uit je agrarische perceel halen? Ben je op zoek naar een financieel aantrekkelijke manier om natuur te realiseren? Of wil je als agrariër beter aansluiten op de maatschappelijke behoeften? Dan komen we graag met je in contact! Verte Natuurontwikkeling is namelijk altijd op zoek naar geschikte percelen en mogelijke samenwerkingen.

Is jouw stuk grond geschikt?

Ons ideale perceel:

  • is tussen de 2 en 4 hectare
  • ligt in of tegen bestaande natuur
  • heeft een agrarische bestemming

Verte Natuurontwikkeling ontwikkelt nieuwe natuur die aansluit bij al bestaande natuur. Inkomsten hiervoor komen voort uit de verhuur van de locatie voor een aantal tijdelijke tiny houses, binnen een vooropgezet landschappelijk plan. Deze tiny houses schaffen bewoners zélf aan. De huur geeft genoeg dekking om de kosten voor natuurontwikkeling te dragen én winst te maken. Na 10 jaar vertrekken de bewoners en laten ze een natuurgebied achter.

Twijfel je of jouw perceel geschikt is?
Neem dan gerust contact met ons op: we denken en kijken graag met je mee!