Heb je een vraag aan Verte Natuurontwikkeling? Kijk hieronder of jouw vraag en antwoord erbij staan. Zo niet? Neem dan contact met ons op, dan helpen we je snel verder.

Wat is de meerwaarde van Verte Natuurontwikkeling?

Verte Natuurontwikkeling werkt tegelijkertijd aan de grootste ruimtelijke uitdagingen van Nederland:
• de klimaatverandering
• de biodiversiteitscrisis
• de woningbouwopgave
• de landbouwtransitie

Het concept levert de maatschappij op:
• natuurontwikkeling en co₂ opslag
• burgerbetrokkenheid bij natuurontwikkeling
• betaalbare tijdelijke en duurzame woongelegenheid
• een oplossing voor landbouwkundig minder geschikte agrarische grond

Het concept levert de bewoner op:
• klimaatpositief wonen
• een gezonde, unieke, tijdelijke woonplek in de natuur
• een woongemeenschap met gelijkgestemde mensen die ook willen bijdragen aan een klimaatbestendige wereld
• een actieve, handen uit de mouwen, bijdrage aan natuurontwikkeling

Waarom bestaan dit soort woonplekken niet al?

Beleid en regelgeving in Nederland is erop gericht om het landelijk gebied en de natuur in het bijzonder te beschermen tegen sluipende verstedelijking. Daarom is het creëren van nieuwe particuliere woongelegenheid dichtbij de natuur juridisch en planologisch bijna onmogelijk. Verte Natuurontwikkeling heeft een slimme formule om deze status quo te doorbreken:

Ons concept gaat niet ten koste van de natuur. Integendeel: er komt natuur bij. Natuur is het doel, wonen slechts een tijdelijk middel. Zo versterken we juist de open groene ruimte die de regelgeving beschermt!

Tegelijkertijd creëren we dus wel broodnodige woongelegenheid, waarbij we ook op dit vlak een ecologisch lichte oplossing bieden

Dankzij de tijdelijkheid van het wonen (en de manier waarop we deze waarborgen) kunnen we versimpelde regelgeving toepassen. Daardoor wordt het voor de overheid juridisch wél mogelijk om mee te werken. Zo is ons concept niet alleen wenselijk, maar ook haalbaar.

Hoe wordt de tijdelijkheid geborgd?

Verte Natuurontwikkeling vraagt om een woonvergunning van 10 jaar. Daarna is het wonen op het desbetreffende perceel illegaal. Het is aan de gemeente om hierop te handhaven. Maar dat geeft juridische en negatieve rompslomp die veel tijd, geld en energie kosten. Verte Natuurontwikkeling voorkomt dit op drie verschillende manieren:

  1. Intrinsieke wens bewoners

We werven actief naar bewoners die graag nieuwe natuur willen ontwikkelen en daarna hun plek aan die natuur terug willen geven. Dat is dan ook meteen wat bewoners onderling met elkaar verbindt. Omdat bewoners hier bewust voor kiezen, is de kans groot dat ze na 10 jaar zonder problemen vertrekken.

  1. Woongemeenschap voortzetten op een nieuwe plek

Verte Natuurontwikkeling zoekt samen met de gemeente en bewoners naar een alternatieve plek om de woongemeenschap na 10 jaar voort te zetten. De gemeenschap en de tiny houses blijven, maar dan op een nieuwe locatie. Waar we ook weer een nieuw natuurgebied creëren.

  1. Clausules in huurovereenkomsten

Verte Natuurontwikkeling verhuurt geen huisjes maar onbebouwde grond. Dat maakt het mogelijk om de privaatrechtelijke huurcontracten zo op te stellen, dat vertrek na 10 jaar wettelijk afgedwongen kan worden.

Met wie woon ik samen?

Verte Natuurontwikkeling gaat voor een woongemeenschap met gelijkgestemden waarbij de wens om duurzaam, vrij en samen in de natuur te wonen het verbindende element is. Dit vormt een groot deel van de charme. In vergelijking tot een traditionele woonplek zal de individuele ruimte (het eigen huis) klein zijn en de collectieve ruimte groot. Veel ruimte en natuur dus!

We laten de invulling van de gemeenschap zoveel mogelijk over aan de bewoners zelf. We geloven namelijk dat zij dit onderling het beste kunnen vormgeven. Als we daar een actieve rol in aannemen, staan we vooral in de weg van de vrijheid en zelfredzaamheid die onze huurders ambiëren. Uiteraard stellen we als verhuurder wel voorwaarden op om de duurzaamheid en natuur te waarborgen. En als bewoners behoefte hebben aan informatie en kennis, helpen we ze daar uiteraard graag mee!

Wat zijn er voor voorzieningen?

Praktische aspecten zoals de locatie (bijvoorbeeld de afstand tot het bestaande riool) en aanlegkosten bepalen welke voorzieningen haalbaar zijn. Er zijn tiny house-gemeenschappen in Nederland die volledig off-grid wonen, maar dit is zeker niet overal en voor iedereen haalbaar en wenselijk. Dat is dan ook geen doel op zich.

Iedere locatie zal paden, parkeerplaatsen, moestuinen en andere collectieve voorzieningen hebben. Locaties van Verte Natuurontwikkeling zijn, in vergelijking met traditionele woonplekken, meer zelfvoorzienend. Daarnaast kijken we tijdens de planvorming al samen met de gemeenschap hoe we hun behoeften kunnen invullen. Denk bijvoorbeeld aan een voedselbos of gezamenlijke werkruimtes. Verte Natuurontwikkeling zal hier kaders aan stellen naar aanleiding van afspraken met de gemeente, buren en andere betrokkenen.

Heb je een andere vraag? Neem gerust contact met ons op.