Samenwerking met Local tea voor de Zundertse natuur

Verte Natuurontwikkeling heeft samen met het duurzame agrarische bedrijf Local tea (thee van eigen bodem!) en Staatsbosbeer een eerste versie van een plan ontwikkeld voor de versterking van het natuurgebied de Gooren en Krochten te Zundert (eigendom van Staatsbosbeheer). Bewoners trekken van perceel naar perceel waarbij zij steeds gaandeweg weilanden, grenzend aan het bestaande natuurgebied, omvormen naar natuur. Local Tea hebben en Verte Natuurontwikkeling hebben gezamenlijk een werkmaatschappij opgericht om het plan te realiseren.